New CD: Grundestein by Layers

Two of my compositions, angustia (flute, violin, accordion and optional fixed-media electronics) and ‘We lived in the gaps between the stories.’ (graphic score for amplified accordion) features on Polish ensemble Layers‘ new album Grundestein! Below is the album cover with beautiful artwork by Krzysztof Małagowski.

Alannah Marie
CD cover of Grundgestein, artwork by Krzysztof Małagowski

What follows is the CD description (Polish and English). You can read more about the CD here.

“Grundgestein”, czyli “warstwa macierzysta”, to podstawa, baza, od której zaczynaliśmy jako trio muzyki współczesnej. Pierwsze lata naszej działalności to czas intensywnego poszukiwania i tworzenia repertuaru. Wszystko zaczęło się od agresywnego “Layers” Ryszarda Lubienieckiego z 2014 r., którego tytuł dał nazwę zespołowi. W latach 2015-2016 pisali już dla nas inni kompozytorzy: Alannah Halay w “Angustii” zaproponowała podejście minimalistyczne, Josué Amador wirtuozerię ze sporą dawką improwizacji w “Unity”, a Piotr Bednarczyk barwne i nieprzewidywalne “Stanie się”. Ryszard Lubieniecki przystosował dla tria swoje “Die Antilärmbewegung II”, pełne niestabilnych i mikrotonowych współbrzmień. Album uzupełniają utwory solowe: miniatura Dominika Karskiego na flet solo (“112 Iphigenia”), stanowiąca zwięzłą syntezę unikalnego stylu tego kompozytora, inspirowana “Opowieścią Podręcznej” Margaret Atwood partytura graficzna Alannah Halay na akordeon (“We lived in the gaps between the stories”), oraz amplifikowany “Phenotype” Wojtka Blecharza na preparowane skrzypce.

CD Description in Polish, read more here.

“Grundgestein” (“bedrock”) is a foundation, a ground layer, from which we started as a trio of contemporary music. The first years of our work were a time of intensive exploration and the creation of a new repertoire. Everything began with the noisy piece “Layers” (2014) by Ryszard Lubieniecki, whose title gave the name for the ensemble. In 2015-2016 other composers have written for us: Alannah Halay in “Angustia” proposed the minimalistic approach, Josué Amador in “Unity” virtuosity with a lot of improvisation, and Piotr Bednarczyk rich and unpredictable “Stanie się”. Ryszard Lubieniecki prepared for the trio special version of his “Die Antilärmbewegung II”, the piece that is full of unstable and microtonal harmonies. On the album solo pieces are also included: the miniature for solo flute by Dominik Karski (“112 Iphigenia”), capturing the unique style of this composer, the graphic score for accordion by Alannah Marie Halay (“We lived in the gaps between the stories”), inspired by Margaret Atwood’s “The Handmaid’s Tale”, and amplified “Phenotype” for prepared violin by Wojtek Blecharz.

CD Description in English, read more here.
Alannah Marie
CD contents list, artwork by Krzysztof Małagowski

Layers:
Zofia Ilnicka – flute
Jakub Wosik – violin
Ryszard Lubieniecki – accordion

Kamil Kęska – recording/mix/mastering

Krzysztof Małagowski – artwork
The physical copy of the album includes a booklet with the visual works, using fragments of the “Layers” score.

Recorded in Bydgoszcz, 2015-2020 

credits: released October 20, 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s